Sačekaj SMS poruku. Izađi.

12.01.2017.

Nemojte bez potrebe čekati taxi na ulici i smrzavati se, pogotovo ako negde idete sa decom. Pozovite nas i naručite vozilo. Sačekajte SMS poruku da je vozilo stiglo. Tek onda izađite.