Бесплатан позив
I-Taxi telefon 0800 111 566
I-Taxi ViberI-Taxi Whats Up 065 566-1-566 Facebook

Услуге

 I ОГЛАШАВАЊЕ:

 

Наша возила су идеална за ваше комерцијално оглашавање. У могућности смо да вам понудимо више опција: спољно оглашавање (налепнице са рекламним порукама на возилу, светлеће рекламе на крову возила) и унутрашње оглашавање (подела рекламног материјала муштеријама у возилу, оглашавање на таблет уређајима, пресвлакама за седиште итд.). 

 

ПОНУДА МАРКЕТИНШКИХ УСЛУГА


Свако наше возило у просеку месечно одради 650–700 вожњи и превезе око хиљаду путника са пређених око 5.000 км и сва наша возила су активна у кретању 10–12 сати на дан у најфреквентнијем периоду дана и веома су уочљива.

 

МОГУЋНОСТИ ОГЛАШАВАЊА СА СТАНДАРДНОМ ПОНУДОМ:


1. РЕКЛАМНЕ НАЛЕПНИЦЕ НА ВОЗИЛИМА


Подразумева поставку самолепљивих налепница у складу са Вашим идејним решењем на видљивим местима на возилу која су мање подложни прљању током експлоатације возила. Нудимо две позиције:

 

1. Поставка рекламне налепнице на задњим крилима (блатобранима) возила (2 ком) – максималних димензија 18цм висине и 45цм ширине: 5 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу,

 

 

 

 

2. Поставку рекламе на задњем стаклу возила возила – максималних димензија 8цм висине и 125цм ширине: 10 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу.

 

 

 

 

 


За случај да се определите за обе позиције одобравамо попуст од 20% за све три позиције износи 12.5 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу.

 

2. РЕКЛАМА НА ТАБЛЕТ УРЕЂАЈУ У ВОЗИЛУ


Подразумева приказ рекламе у виду слике или видео спота на целом екрану таблет урађаја у возилу која се смењује у циклусу од по 15 секунди са другим рекламама у току вожње путника (максималан број реклама које се приказују на нашим таблетима је 5 реклама. Закуп једне рекламе на таблету у једном возилу на месечном нивоу нудимо за 1 € + ПДВ.

 

 

 

3. ПОДЕЛА РЕКЛАМНОГ МАТЕРИЈАЛА


Подразумева поделу разног штампаног рекламног материјала (визит карте, флајери разних формата, брошуре и слично) путницима од стране такси возача. Подела за тираже:

До 5.000 комада: 5.000,00 динара
Од 5.000-10.000 комада: 9.000,00 динара
Од 10.000-15.000 комада: 12.000,00 динара
Од 15.000-20.000 комада: 14.000,00 динара
Преко 20.000 комада: 15.000,00 динара

 

4. РЕКЛАМА НА НАСЛОНУ ЗА ГЛАВУ

 


Подразумева везене или штампане рекламе на задњој страни оба предња наслона за главу, у складу са Вашим идејним решењем, тако да су јасно видљиви путницима на задњим седиштима (по нашим подацима, 85% путника се превози на задњим седиштима).


Овај вид рекламирања нудимо за 1 € + ПДВ на месечном нивоу по једном возилу.

НАПОМЕНА: Трошак израде наглавака је ваш. Ова понуда подразумева и уговор на минимум од годину дана.

 

 

 

 

5. СВЕТЛЕЋА РЕКЛАМА НА КРОВУ ВОЗИЛА


Подразумева поставку светлеће рекламе на крову возила, димензија 60*40 цм на бочним странама гледано у правцу кретања, и која је у ноћним сатима осветљена.
Ову рекламу нудимо за 10 € + ПДВ по једном возилу на месечном нивоу уз Вашу припрему. Минимални рок закупа је 3 месеца. Уколико се уговори закуп на годину дана и плати унапред у целости закуп, добија се додатних 6 месеци гратис.

 

 

 

 

 

НАПОМЕНЕ:


• У понуђене цене рекламирања није урачуната израда рекламног материјала, а јесте наша поставка или уградња;
• Плаћање је на месечном нивоу са издавањем фактуре последњег дана у месецу за тај месец и са валутом плаћања од 15 дана.

 

За услове оглашавања и више информација обратите се на 069/820-899-2.

 

II ПОНУДА ЗА ПРАВНА ЛИЦА:

 

За сва правна лица и предузетничке радње имамо могућност закључења уговора о услугама такси превоза под посебним уговорним условима са одложеним плаћањем и истављањем фактура са обрачунатим ПДВ-ом који се може користити у пословним књигама.
Посебни уговорни услови подразумевају статус „ВИП“ клијента, који обезбеђују следеће погодности:


1. Цене вожње по тарифама и минималним економским ценама које прописује град Зрењанин;


2. Плаћање преко рачуна и одложено (по истеку месеца у којем се пружају услуге). За сваку извршену вожњу добијате штампани рачун за сваког овлашћеног корисника, а плаћање се врши на месечном нивоу по збирном обрачуну свих услуга у току месеца при чему се збирни рачун иставља са последњим даном у месецу, а плаћање се врши са валутом до 10-ог у наредном месецу;


3. Могућност коришћења ПДВ-а у фактурама за наше такси услуге. (С обзиром да је „И-такси“ једина такси фирма у систему ПДВ-а у граду Зрењанину, у нашим фактурама је садржан ПДВ од 10% који у пореском обрачуну имате право да користите па ја за наше „ВИП“ клијенте наша услуга практично 10% нижа од прописане најниже цене такси услуга);


4. Детаљан извештај уз збирни месечни рачун, са комплетним прегледом по корисницима и копијама штампаних рачуна, са временом и релацијом вожње које су корисници обавезни да потпишу и на тај начин имате исправност и потпуни увид у коришћење ове услуге;


5. Приоритетну услугу која вам је доступна 24 часа током целе године. (Довољно је да лица која су са ваше стране овлашћена за коришћење такси-услуге, контактирају диспечерски центар телефонским позивом на бројеве 566-566; 065/566-1-566, путем мобилне апликације инсталиране на паметним уређајима, као и путем електронске поште диспецер@и-таxи.рс <маилто:диспецер@и-таxи.рс>). Возило ће бити и у случају повећане потражње приоритетно упућено на вашу локацију;


6. Имате могућност да сами одаберете лица (која не морају бити запослена у Вашој фирми) која ће бити овлашћена за коришћење ове услуге;


Посебно истичемо да се наша фирма бави такси превозом већ 15 година и једина смо такси фирма у граду Зрењанину која за потребе свог возног парка набавља искључиво нова возила која одржава искључиво у овлашћеним ауто сервисима. (Просечна старост наших возила је 2-3 године).
За закључење уговора и све додатне информације обратите се на телефон 069/820-8992 или мејл адресу слободанрадаковицзр@гмаил.цом

 

III ВИП УСЛУГЕ:

 

Клијентима са посебним захтевима у могућности смо да понудимо и услугу „лимо сервиса“ тј. такси вожње са квалитетнијим возилима више класе. За више информација обратити се на 069/820-899-2

 

IV ДОДАТНЕ УСЛУГЕ:

 

У могућности смо и да обављамо превоз посебних врста пртљага као и да радимо услугу доставе на кућну адресу. Такође можемо да понудимо и услугу превоза кућних љубимаца. За више информација обратити се на 069/820-899-2