Naš tim

U našem poslu se rukovodimo devizom: "Korisnik naše usluge i njegovo zadovoljstvo je najvažniji činilac i svrha našeg poslovanja".

Ovo je moguće ostvariti samo sa kvalitetnim i motivisanim ljudima koji su potpuno posvećeni svom poslu i dostizanju osnovne svrhe i cilja našeg postojanja: zadovoljstvu naših klijenata.

Sa ponosom vam predstavljamo ljude koji se brinu o tome da vi budete zadovoljni našom uslugom.

Naši taksisti

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl. br. 101

Vladimir Bačkalić

Vladimir Bačkalić

Sl. br. 102

Nenad Radić

Nenad Radić

Sl. br. 103

Dragan Marić

Dragan Marić

Sl. br. 104

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Dragojlo Vuković

Dragojlo Vuković

Sl. br. 107

Mirjana Dukić

Mirjana Dukić

Sl. br. 109

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Milan Stojkov

Milan Stojkov

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl. br. 203

Budimir Ilić

Budimir Ilić

Sl. br. 203

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl br. 204

Šandor Bodvai

Šandor Bodvai

Sl. br. 205

Dragan Eremić

Dragan Eremić

Sl. br. 207

Zlatomir Živojnov

Zlatomir Živojnov

Sl. br. 208

Zoran Popov

Zoran Popov

Sl. br. 210

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 211

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl br. 212

Zoran Čabrilo

Zoran Čabrilo

Sl br. 213

Saša Milinkov

Saša Milinkov

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Srđan Eremić

Srđan Eremić

Sl br. 216

Adem Aziri

Adem Aziri

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 219

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 220

Milan Milutinov

Milan Milutinov

Sl br. 221

Miodrag Milivojev

Miodrag Milivojev

Sl br. 222

Radica Mušicki

Radica Mušicki

Sl br. 224

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 225

Dragan Radovanović

Dragan Radovanović

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Nedeljko Mićić

Nedeljko Mićić

Sl br. 229

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl br. 232

Milko Micić

Milko Micić

Sl br. 233

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 235

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 236

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl. br. 237

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl br. 238

Milan Milutinović

Milan Milutinović

Sl br. 239

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 240

Jelena Grujić

Jelena Grujić

.

Naše dispečerke

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl. br. 101

Vladimir Bačkalić

Vladimir Bačkalić

Sl. br. 102

Nenad Radić

Nenad Radić

Sl. br. 103

Dragan Marić

Dragan Marić

Sl. br. 104

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Dragojlo Vuković

Dragojlo Vuković

Sl. br. 107

Mirjana Dukić

Mirjana Dukić

Sl. br. 109

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 116

Milan Stojkov

Milan Stojkov

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Nenad Ješin

Nenad Ješin

Sl. br. 203

Budimir Ilić

Budimir Ilić

Sl. br. 203

Željko Arsenović

Željko Arsenović

Sl br. 204

Šandor Bodvai

Šandor Bodvai

Sl. br. 205

Dragan Eremić

Dragan Eremić

Sl. br. 207

Zlatomir Živojnov

Zlatomir Živojnov

Sl. br. 208

Zoran Popov

Zoran Popov

Sl. br. 210

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 211

Žarko Daković

Žarko Daković

Sl br. 212

Zoran Čabrilo

Zoran Čabrilo

Sl br. 213

Saša Milinkov

Saša Milinkov

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Srđan Eremić

Srđan Eremić

Sl br. 216

Adem Aziri

Adem Aziri

Sl br. 217

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 219

Jožef Žlebič

Jožef Žlebič

Sl br. 220

Milan Milutinov

Milan Milutinov

Sl br. 221

Miodrag Milivojev

Miodrag Milivojev

Sl br. 222

Radica Mušicki

Radica Mušicki

Sl br. 224

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 225

Dragan Radovanović

Dragan Radovanović

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Nedeljko Mićić

Nedeljko Mićić

Sl br. 229

Radomir Vranov

Radomir Vranov

Sl. br. 230

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl br. 232

Milko Micić

Milko Micić

Sl br. 233

Borko Kostov

Borko Kostov

Sl. br. 235

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 236

Verica Vidojić

Verica Vidojić

Sl. br. 237

Stevan Čekić

Stevan Čekić

Sl br. 238

Milan Milutinović

Milan Milutinović

Sl br. 239

Dušan Batić

Dušan Batić

Sl. br. 240

Jelena Grujić

Jelena Grujić

.