Naš tim

U našem poslu se rukovodimo devizom: "Korisnik naše usluge i njegovo zadovoljstvo je najvažniji činilac i svrha našeg poslovanja".

Ovo je moguće ostvariti samo sa kvalitetnim i motivisanim ljudima koji su potpuno posvećeni svom poslu i dostizanju osnovne svrhe i cilja našeg postojanja: zadovoljstvu naših klijenata.

Sa ponosom vam predstavljamo ljude koji se brinu o tome da vi budete zadovoljni našom uslugom.

Naši taksisti

Siniša Peruničić

Siniša Peruničić

Sl. br. 101

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Zlatomir Ravić

Zlatomir Ravić

Sl. br. 115

Gabor Kovač

Gabor Kovač

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Zlatomir Živojinov

Zlatomir Živojinov

Sl. br. 203

Željko Šukunda

Željko Šukunda

Sl. br. 205

Dušan Uzelac

Dušan Uzelac

Sl br. 206

Stevica Aracki

Stevica Aracki

Sl. br. 207

Živica Stojanov

Živica Stojanov

Sl br. 208

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl br. 211

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 212

Milan Bujić

Milan Bujić

Sl br. 213

Dragan Karavida

Dragan Karavida

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 219

Engel Zoltan

Engel Zoltan

Sl br. 220

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl. br. 222

Tomislav Miljuš

Tomislav Miljuš

Sl. br. 223

Ljubiša Bošnjaković

Ljubiša Bošnjaković

Sl br. 225

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Adrijana Boroš

Adrijana Boroš

.

Dragana Tomić

Dragana Tomić

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Marija Novčić

Marija Novčić

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 232

Borislav Todić

Borislav Todić

Sl br. 233

Stojan Mileusnić

Stojan Mileusnić

Sl br. 234

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 235

Atila Kiš

Atila Kiš

Sl br. 237

Stevan Cekić

Stevan Cekić

Sl br. 238

Darko Kaloper

Darko Kaloper

Sl br. 239

Naše dispečerke

Siniša Peruničić

Siniša Peruničić

Sl. br. 101

Branislav Karavidin

Branislav Karavidin

Sl. br. 106

Zlatomir Ravić

Zlatomir Ravić

Sl. br. 115

Gabor Kovač

Gabor Kovač

Sl. br. 201

Dragan Mandrović

Dragan Mandrović

Sl. br. 202

Zlatomir Živojinov

Zlatomir Živojinov

Sl. br. 203

Željko Šukunda

Željko Šukunda

Sl. br. 205

Dušan Uzelac

Dušan Uzelac

Sl br. 206

Stevica Aracki

Stevica Aracki

Sl. br. 207

Živica Stojanov

Živica Stojanov

Sl br. 208

Miodrag Paskaš

Miodrag Paskaš

Sl br. 211

Vladimir Kusalo

Vladimir Kusalo

Sl br. 212

Milan Bujić

Milan Bujić

Sl br. 213

Dragan Karavida

Dragan Karavida

Sl br. 214

Igor Davidović

Igor Davidović

Sl br. 215

Igor Momirski

Igor Momirski

Sl br. 218

Miodrag Štrbac

Miodrag Štrbac

Sl br. 219

Engel Zoltan

Engel Zoltan

Sl br. 220

Igor Felbab

Igor Felbab

Sl. br. 222

Tomislav Miljuš

Tomislav Miljuš

Sl. br. 223

Ljubiša Bošnjaković

Ljubiša Bošnjaković

Sl br. 225

Vladimir Komerdelj

Vladimir Komerdelj

Sl br. 227

Jovica Nedimović

Jovica Nedimović

Sl br. 228

Adrijana Boroš

Adrijana Boroš

.

Dragana Tomić

Dragana Tomić

Katarina Karanjanc

Katarina Karanjanc

.

Marija Novčić

Marija Novčić

.

Mina Zec

Mina Zec

.

Robert Tot

Robert Tot

Sl br. 231

Dragan Simić

Dragan Simić

Sl br. 232

Borislav Todić

Borislav Todić

Sl br. 233

Stojan Mileusnić

Stojan Mileusnić

Sl br. 234

Vlado Janković

Vlado Janković

Sl br. 235

Atila Kiš

Atila Kiš

Sl br. 237

Stevan Cekić

Stevan Cekić

Sl br. 238

Darko Kaloper

Darko Kaloper

Sl br. 239