Vizija, misija i strateški ciljevi

VIZIJA:

Lider u oblasti usluga taxi prevoza u gradu Zrenjaninu, kako u pogledu kvaliteta, tako i u pogledu tržišnog udela sa brendom I-TAXI kao sinonimom kvalitetne usluge po pristupačnoj ceni.

 

MISIJA:

Vrhunska usluga korisnicima taksi prevoza, uz stalan rad na razvoju svakog taksiste i zaposlenog ponaosob kako na profesionalnom tako i na ličnom planu.

 

STRATEŠKI CILJEVI:

  1. Jačanje tržišne pozicije stalnim uvođenjem kvalitetnih taksista i novih vozila u taxi službu.
  2. Uvođenje savremenih tehnologija i efikasne unutrašnje organizacije u poslovanje taxi servisa.
  3. Stalna edukacija taksista i dispečera i kontinuirano ulaganje u ljudski potencijal.
  4. Ostvarivanje kvalitetnih i dugoročnih partnerskih odnosa sa korisnicima naših usluga, strateškim partnerima i lokalnom zajednicom baziranih na poverenju i međusobnom uvažavanju.